Provoz školní družiny v době ředitelského volna

V době ředitelského volna 29.9.2017 bude školní družina v provozu pro všechny žáky 1. – 3. ročníku pouze v budově ZŠ Pod Školou  ( i pro žáky z budovy ZŠ v Komenského ul.)

Provozní doba družiny  8.00 – 17.00

Zájemci o družinu v době ředitelského volna, potvrďte účast dítěte třídní učitelce nejpozději do středy 27.9. do 12 hod. Upozorňujeme, že v tento den není pro  žáky zajištěn oběd ve školní jídelně.
Na pozdější zprávy nebude z organizačních důvodů brán zřetel.

24.09.2017