18.4.

M – uč. 57/1,2,3,4,5    PS 24/4,5    procvičovací sešit 14/3,4   15/1

ČJ – PS 27/2   procvičovací 38/b,c

18.04.2017