2.D, 3.E: Podhradí patří dětem

V pátek 3.6. se žáci 2.D. a 3.E. se svými třídními učitelkami přenesli v čase. S pomocí rodičů vytvořili oblečení z doby gotiky a pak oblečeni i naladěni do středověké tóniny se vydali na akci Podhradí patří dětem v Karlštejně věnovanou Karlu IV. a jeho době. „Mami, hele princezna a támhle je rytíř!“ ozvalo se několikrát z hloučku míjejících lidí. V naší družině bylo možno zahlédnout rytíře, kupce, katy, pážata, žebráky, urozené dámy i prostý středověký lid. Naše družina, čítající 35 dětí a dvě dohlížející dámy, se na místo dopravila vlakem. Kočáry, povozy ani koně bohužel nebyly k dispozici. Na louce u mostu přes Berounku v Karlštejně nás čekal velký stan, kde jsme zhlédli divadelní představení, množství stánků, kde bylo možné si vyzkoušet svůj um – poznávání bylinek, alchymistická dílna, pletení košíků, malování na obličej. Zájemci si mohli nechat namalovat portrét. Kdo měl hlad, mohl se občerstvit. Pánskou část naší družiny však nejvíce zaujala prostorná louka, kde zkoušeli a trénovali své rytířské dovednosti, střelbu z kuše či boj s meči. Všechny souboje se obešly bez zranění. Dámy z našeho fraucimoru byly okouzleny představením kejklířů a stánky s textilními a dřevěnými drobnostmi. Každý obdržel keramickou medaili s portrétem Karla IV. Na mostě v „mostové galerii“ jsme si prohlédli obrázky, mezi nimiž byly i naše výtvory – kresby hradu Karlštejn. To bylo pro děti překvapením, o kterém předem věděla jen jejich paní učitelka. Celé dopoledne jsme si velmi užili. My nebyli jen na návštěvě ve středověku, my jsme jím dnes žili.

3.E., 2.D, třídní uč. Václavková, Kutílková

08.07.2016