2.E: Setkání s Karlem IV.

Třída 2. E se letos (při příležitosti 700 let od narození) seznamuje se životem Karla IV. Při té příležitosti uskutečnila a ještě uskuteční několik akcí.

První z akci je třídní soutěž „Dobývání hradu Karlštejn“, kdy děti v jednotlivých předmětech získávají body za své znalosti a dovednosti a ty pak zakreslují do hradu Karlštejn. Při dobytí určité části hradu děti dostávají mince Karla IV. a drobné odměny. Konečné vyhodnocení proběhne na konci školního roku. Dětem se soutěž velice líbí, motivuje je být při výuce aktivnější a pozornější a vede děti k větší sebekontrole.

Dále se děti při výtvarné výchově snažily zachytit Karla IV. a některé jeho významné stavby, jako právě Karlštejn a Karlův most. Na papíře dostaly nalepenou polovinu obrázku a 2. část musely samostatně dokreslit. Úkol vypadal jednoduše, ale jednoduchý rozhodně nebyl. Obrázky ukazují, jak se s úkolem děti vypořádaly.

Na škole v přírodě jsme si povídali o Karlu IV., o jeho dětství, které děti (vzhledem k jejich věku) hodně zajímalo. Tyto získané znalosti děti poté použily v soutěži, při níž běhaly po stopách a plnily řadu úkolů z českého jazyka, matematiky a hlavně odpovídaly na otázky týkající se života Karla IV.

Další akcí v tomto školním roce bude výlet na zámek Libochovice, kde bude pro děti připraven interaktivní zážitkový program právě k výročí narození Karla IV. Součástí programu bude naučná stezka, rytířské hry, tržiště, vystoupení rytířů Karla IV. a soutěž o záhadný poklad. Všichni se moc těší, že se dozvědí o Karlu IV. nějaké další zajímavosti.

Na podzim nás pak ještě čeká poslední akce ke Karlu IV. přímo ve škole.

08.07.2016