26.4.

M – 59/3,4.5.5   PS 26/14   malý prac. 17/1,2

ČJ – PS 30/1  malý prac. 39/e

26.04.2017