1.A,F, 2.A: Za pokladem Karla IV.

Ve středu 25. května jsme se vypravili hledat poklad. Podle pověsti je ukrytý u památného dubu, u kterého při svých cestách na Karlštejn odpočíval Karel IV.

Ráno jsme  vyrazili od školy. Pozorovali jsme rozkvetlé keře v zahradách a cesta vesele ubíhala.

Na kraji lesa jsme našli první ukazatel, který nám tam zanechal havran. Podle jeho stop jsme pokračovali dále až k dubu. Tam jsme pozorně propátrali celé okolí  a skutečně jsme poklad našli. Dokonce pro nás byly připravené medaile s obrázkem dubu. Chvíli jsme ještě obdivovali starý dub, poslechli si jeho historii a vydali jsme se na zpáteční cestu. Brzy jsme byli opět ve škole.

Počasí nám přálo, výlet se nám moc líbil.

Žáci 1.A, 1.F, 2.A

01.06.2016