3.B: Projekt Karel IV.

Projekt máme rozvržen na celé pololetí.

Kromě návštěvy Pražského hradu a Karlova mostu, o nichž jsme již společně s 3.E referovali, sbíráme body do pololetní hry. Dílčí vyhodnocení probíhá každý měsíc a postupně si připomínáme některé významné milníky v životě tohoto velikána. Také škola v přírodě byla výbornou příležitostí jak pokračovat v tomto tématu. Vyráběli jsme Svatováclavskou korunu, odlévali a barvili mince, vymýšleli erby, využili jsme znalosti z prvouky k tvorbě „poštovních holubů“. Seznamovali jsme se s životem a cestami Karla IV., jeho uměním bojovat, vyjednávat, budovat a diskutovali o jeho schopnosti, umět o sobě vytvářet pozitivní dojem. Ve výtvarné výchově  nám jeho portrét sloužil k poznání nové techniky, v pracovním vyučování se učíme využít druhotného materiálu k tvorbě maket korunovačních klenotů, které využijeme jako rekvizity při minihře „Království slovních druhů“

Tím naše letošní aktivity nekončí, ještě nás čeká výlet na Karlštejn a rytířské klání.

Projekt si velmi užíváme jak je jistě vidět i z fotodokumentace.

 

https://goo.gl/photos/B6Dz9aXfYTrotmTq8

01.06.2016