3.B,E: Prahou Karla IV.

Ve středu 20. dubna se třeťáci 3.B a 3.E vydali se svými třídními učitelkami do Prahy proti proudu řeky času. Vydali se do Prahy Karla IV. Jejich pouť začala na Hradčanském náměstí, které si prohlédli, obdivovali krásnou architekturu i příslušníky hradní stráže. Po prohlídce nádvoří se ponořili do tajemného prostředí Katedrály svatého Víta. V Královském paláci jsme obdivovali Vladislavský sál, kde se konaly honosné hostiny, i repliku korunovačních klenotů, opustili jsme jej po jezdeckých schodech a představovali si, jak tudy vjížděli rytíři a utkávali se pod nádhernou klenbou. Z vyvýšených míst nad městem jsme sestoupili k řece a na Karlově mostě se rozprchli zjišťovat informace s zpracovávat pracovní list. Děti velmi hezky spolupracovaly mezi sebou nejen v třídních kolektivech, ale i napříč třídami. Co nevěděly samy, mohly zjistit od lidí kolem. Po přechodu na pravý vltavský břeh jsme se vydali přes Klementinum, kde jsme si ukázali meteorologickou stanici a pověděli o jezuitech, na Staroměstské náměstí. Prohlédli jsme si jej, zastavili se u domu U Kamenného zvonu – pravděpodobného rodiště Karla IV. Odtud naše kroky směřovaly do Anežského kláštera se sbírkou Národní galerie. Spatřili jsme mnoho nádherných cenných děl, mezi nimi i originály obrazů Mistra Theodorica – dvorního malíře Karla IV. Zde naše pouť končila. Viděli jsme mnoho zajímavého. Bylo vidět a zejména slyšet, že téma Karel IV. není dětem cizí, že se mu již nějaký čas věnujeme. Děti informace úspěšně používaly a reprodukovaly. Nyní k nim můžeme přidat další. Výlet byl úžasný a moc se nám všem líbil.

 

Martina Václavková

 

26.04.2016