3.D: Kam s ním? (ekologický program v Toulcově dvoře)

Před Velikonocemi navštívila 3.D velmi poučný a zajímavý ekologický program v Toulcově dvoře v Praze – Hostivaři. Příjemná a trpělivá paní lektorka nám pověděla řadu velmi důležitých informací, které si odneseme s sebou i do dalších let.

Mluvili jsme o třídění odpadu a také o tom, jak velký a negativní dopad mají smetiště na naše životní prostředí. Dozvěděli jsme se, co způsobuje těžba ropy a co vše se překvapivě může vyrobit z řádně tříděného odpadu. Velmi zajímavý program byl proložený řadou skupinových aktivit. Tvořili jsme plakát a reklamní spot, třídili jsme společně odpad, po hmatu jsme poznávali různé materiály. Do barevných popelnic jsme třídili i odpadky, které nám zbyly ze svačiny a poznávali jsme původ zajímavého kusu předmětu. Na závěr jsme si také vyrobili vlastní ruční papír.

Andrea Vašků

31.03.2016