3.E: Kresba Karlštejna

Karel IV. je znám svými stavitelskými počiny. My jsme se při výtvarné výchově zaměřili na hrad Karlštejn, Děti dostaly kresbu hradu, tu jsme rozstřihli a horní část obrázku jsme dokreslili. Kresby se dětem velmi podařily, mnohdy se jen těžko rozeznává, co je původní a co dokreslené.

Martina Václavková, 3.E

01.06.2016