3.E: Vidíme očima i ušima – návštěva Neviditelné výstavy

Že ne jen oči jsou k vidění, to si dnes vyzkoušeli ti, kdo se vydali navštívit Neviditelnou výstavu. Dnes se tam vypravili děti z 3.E a několik dětí z 5.A a 4.B. Výstava má dvě části – prostory ve tmě a místnost se světlem, kde jsou informace o světě nevidomých. Je tu možné vyzkoušet si mnohé pomůcky a nástroje. Vyzkoušeli jsme si, že poznávat svět kolem sebe lze, i když nám není dopřáno používat zrak. Máme přece i další smysly – hmat, sluch, čich a chuť. V temné části jsme „viděli“ hlavně rukama. Postupně jsme prošli s naším průvodcem deset místností a poznávali okolí. Mnoho předmětů jsme odhalili, rozpoznali, někde jsme potřebovali nápovědu. Co konkrétně jsme viděli? Absolutní tmu. Předměty ani místnosti však prozrazovat nebudeme. Mohli bychom tak ošidit a zážitek ty, kteří se na výstavu teprve chystají. Návštěva této výstavy nám přinesla nevšední zážitek a nejednu myšlenku k přemýšlení. Máte-li chuť, vydejte se tam také. A nebojte se! Tma přece nekouše.

Martina Václavková a třeťáci

 

 

14.03.2016