3.E,D: Stvoření světa v Divadle U Hasičů

Ve čtvrtek 11.2. se třeťáci (3.E,D) vypravili do Prahy do Divadla U Hasičů. Před jejich zraky proběhlo stvoření světa. Trochu popletený stvořitel tvořil vše živé i neživé. Při tom mu vydatně pomáhal poťouchlý čert. Zda se jednalo opravdu o pomoc, či spíš záškodnictví, toť otázka. Jejich vrcholným dílem byl kdo? No přece Adam. A aby mu šla práce lépe od ruky, dostal darem Evu. A jak to bylo dál? Čert to zas všechno zamotal. Adam s Evou byli z Ráje vyhnáni. A my? My se vydali zpět do Černošic a ve škole jsme pokračovali ve vyprávění tohoto příběhu. Povídali jsme si o názorech na vznik života na Zemi z náboženského pohledu i z pohledu evoluce.

Martina Václavková

13.02.2016