30.1.

ČJ – písanka str. 23,  PS s. 52

M – uč. str. 42/1,4    procvičovací str. 28/1,2   minutovky str. 53/b

30.01.2017