31. 10. 2017

Počet tříd: 4/6

Usnesení: jednohlasně schváleny postihy pro nechodící poslance – 3x nepřijde upozornění od parlamentu, 5x nepřijde vyloučení třídy z aktivit pořádaných ŽP

Návrhy: sportovní den – 5.D florbal/gymnastika, 6.C florbal, ping pong, 8.A florbal/atletika, zjistit co je ve škole třeba opravit, a předat vedení, větší dozor ve třídách

12.11.2017