5.C: Den Země

Co jsme všechno stihli ke Dni Země v Komenského budově?

Společně (1. – 5. C) jsme uklidili celou školní zahradu a zasadili jsme na ní dva ovocné stromy – jabloň a švestku.

Pro 1. – 4. třídu jsme připravili na Višňovce u lesa zajímavé čtvrteční dopoledne. Na louce jsme se rozdělili do pěti skupin. Každá skupina představovala jedno stanoviště, na které postupně přibíhaly děti ve družstvech a plnily naše úkoly. Připravili jsme si hru „Co do lesa nepatří“, poznávačku brouků a rostlin, křížovku s hádankami a hod na cíl. Závěrem čekalo na všechny soutěžící sladké vyhodnocení.

Podle nadšených dětí, které k nám na stanoviště přibíhaly si myslíme, že se celá akce velmi vydařila.

Za organizační tým páťáci z 5. C

 

28.04.2016