5.D: Návštěva Ekotechnického muzea

Žáci třídy 5.D navštívili ve čtvrtek 3. března starou čistírnu odpadních vod v Bubenči, ve které je v současnosti Ekotechnické muzeum. Komplex čistírny pochází ze začátku 20. století a je nádhernou ukázkou dovednosti našich předků. Děti se mohly seznámit s historií zpracování odpadních vod, od vylévání splašků na ulici po vybudování kanalizační sítě. Nejstarší čistička v Praze dosloužila v šedesátých letech minulého století a komplex byl určen k demolici. K té naštěstí nedošlo, a tak v devadesátých letech skupina nadšenců nevyužitou budovu přebudovala na dnešní muzeum, v roce 2010 bylo muzeum zapsáno jako národní kulturní památka. Pro páťáky byla návštěva silným zážitkem a určitě změnila jejich pohled na ochranu vody.

Luděk Svoboda

 

12.03.2016