8.A: Fascinující putování za Karlem IV. Do Jílového u Prahy

Dne 19. května se třídy 8.A a 7.C, pod vedením pana učitele Zítky a paní učitelky Švabíkové při příležitosti 700. výročí narození českého panovníka Karla IV., vydaly na impozantní exkurzi do Jílového u Prahy, kdysi významného královského města a prastarého naleziště zlata.

Po brzkém probuzení cesty nás všech mířily na vlakové nádraží v Mokropsech, kde byl naplánován sraz v 7: 45 a odjezd vlakem v 8: 01. Všichni žáci obou tříd i s jejich třídními učiteli se shledali v daný čas na místě určení a po příjezdu vlaku nás náš věrný a hlavně dochvilný „městský slon“ odvezl na pražské Hlavní nádraží, kde jsme čekali půl hodiny na spoj do našeho cíle. Na 4. nástupišti už pro nás byla připravena malá a skromná Regionova, těšící se na odvoz vzorných žáků černošické školy. Cesta se nám zdála dlouhá, ale i tak příjemná. Z oken byl náramný výhled na údolí Sázavy a i přes přeplněný vlak několika generacemi jsme si cestu náramně užili. Konečně nám hlášení oznámilo: „Jílové u Prahy“, a tak jsme byli všichni vyhnáni učiteli ven na čerstvý vzduch a následně posláni směrem na dva kilometry vzdálené cílové město.

Úmorná cesta do nekonečného mírného kopce se na některých spolužácích velmi podepsala a při příchodu do města se už těšili domů. Avšak naše dobrodružství v tomto zajímavém městě měla teprve začít. Nejprve jsme navštívili zdejší regionální muzeum, které se zaobírá jednak vlastivědnou prací zasahující do dolního Posázaví a středního Povltaví, ale je také specializovaným muzeem na těžbu zlata v České republice. Zde nám paní průvodkyně poskytla mnoho zajímavých informací o Jílovém a okolí. Výklad trval přibližně hodinu a bohatě stačil, jelikož jsme po něm měli hlavu plnou nových vědomostí. Po prohlídce 1. části muzea nám pan učitel Zítka sdělil to, co chtěli někteří žáci nejvíce slyšet: „Máte rozchod na oběd“. Příležitost jsme chytili za pačesy a vydali se hledat restauraci nebo nejbližší občerstvení. Bohužel nás čekalo zjištění, že žádná z restaurací neodpovídá našim představám, a tak jsme podle očekávání skončili ve Večerce u Vietnamců s pytlíkem chipsů zlevněných o 4 Kč. Na náměstí se nacházel malebný park s lavičkami, které přímo vybízely k příjemnému posezení a poobědvání. Ale na tomto místě se také pohybovaly zle vyhlížející pochybné existence, které to viditelně předešlý den „trochu“ přehnaly v hospodě, a tak jsme se snažili být co nejméně nápadní, abychom nevzbudili jejich pozornost.

Po dobrém obědě jsme se vrátili zpět do muzea, kde nás čekala 2. část prohlídky, tentokrát věnovaná historii Karla IV. Den byl dlouhý a po první prohlídce už málokdo vnímal slova pana průvodce, ale kdo ještě pozornost držel, dozvěděl se další poutavá fakta o našem významném panovníkovi. Za naší návštěvu každý dostal malého olověného vojáčka a mohlo se jít vstříc nádraží, tentokrát už z kopce. Po necelé půlhodině přijela stará známá Regionova, do které jsme nedočkavě nastoupili a vydali se zpět na „Hlavák“. Dokonce k nám na jedné zastávce přistoupily známé osoby z jízdy do Jílového. V Praze jsme ještě na chvíli dostali rozchod a po příjezdu City Elefantu a rozloučení s panem učitelem Zítkou už nic nebránilo cestě domů.

Celkově bychom exkurzi určitě ohodnotili kladně a už se jistě těšíme na další podobné výlety.

 

Tobiáš Foltýn a David Hruška, 8.A

 

07.07.2016