8.B: Karel IV. v angličtině

V rámci výuky anglického jazyka jsme se i my chtěli zapojit do celoškolního projektu o Karlu IV. Žáci pracovali většinou ve skupinkách a jednotlivá témata si volili sami. Vypracovaný projekt pak prezentovali ve třídě před ostatními spolužáky. Vybrané autentické projekty žáků 8.B včetně fotografií a krátkého shrnutí každého projektu samotnými žáky přikládáme níže bez korektury a komentáře učitele.

Rodokmen Karla IV.

Když jsme dělaly projekt, dozvěděly jsme se spoustu informací a zajímavostí o životě Karla IV a jeho rodině. Naučily jsme se i nová anglická slovíčka. Práci jsme si rozdělily tak, že jedna kreslila rodokmen, druhá hledala informace a třetí je zapisovala. Práce na projektu se nám velice líbila.

 

The family tree of Charles IV.

When we were doing our project, we have found out a lot of interesting information and facts about Charles IV. and his family. We have also learnt new English words. We all participated in our project. One of us was drawing a family tree, the other was looking for some information and the third one was writing them down. We enjoyed doing our project.

 

 

08.07.2016