9.A,B: Šerpování

13. června 2016 se naši deváťáci v nově vzniklém ateliéru školy oficiálně rozloučili s vedením školy a s třídními učitelkami. Sami žáci pak tuto událost zhodnotili těmito slovy:

„Krásné zakončení školního roku, kde se obě třídy 9.A a 9.B sešly a ukázaly si prezentace, které si samostatně připravily. Všichni si připomněli své zážitky za celých devět let, vyslechli si proslovy vedení, třídních učitelek a zástupců jednotlivých tříd. Závěrem ozdobily slavnostní oblečení deváťáků růžové a modré šerpy absolventů ZŠ Černošice, které rozdávala paní ředitelka. Všem se tato akce moc líbila.“

 

Martina Fritschová

08.07.2016