9.B: Květnové výlety za poznáním Karla IV.

Žákyně i žáci třídy 9. B rádi veršují a takto ve skupinové práci  shrnuli své zážitky z výletů, které  uskutečnili se svou třídní učitelkou Martinou  Fritschovou ve dnech 5. a 16. května 2016:

 

 Z Petřína na Hrad                                                     

 

Na Petřín kolem Hladové zdi

vydali jsme se objevit,

co všechno dal Karel IV. postavit.

 

Pár fotek u Chrámu sv. Víta

a baziliky sv. Jiří

a honem za Shakespearem

na Nejvyšší purkrabství,

kam všichni milovníci divadla

v létě houfně míří.

 

Po Starých zámeckých schodech

hurá do Valdštejnské zahrady,

kde páv na nás křičí

a svými oky se hrdě pyšní.

 

Už je čas na návrat,

v břiše nám kručí,

obídek plný pochutin,

náš výlet sladce končí.

 

V hlavě plno informací

o Karlu IV. a jeho skutcích,

slunce na obloze i v duších,

radost z povedeného výletu

každému moc sluší!

 
9.B v Novoměstské radnici

 

Když usedli jsme do červených židlí

a Martin si sedl do čela,

v tu chvíli jsem si uvědomili,

že na Hrad patříme docela.

 

Cestou na Hrad

Na Petřín jsme vyjeli,

spousty lidí potkali.

Rytíře jsme míjeli,

šermu jsme se vyhnuli.

 

Ve Strahovské knihovně

hledali jsme,

co kde je.

Od blbouna nejapného

pokračovali jsme dále,

pokračovali jsme dále,

i v Teologickém sále.

 

Na Hrad jsem se podívali,

výhledem se pokochali.

Chrám sv. Víta

následoval dále,

místo, kde jsou uloženy

ostatky našeho krále.

 

Staré zámecké schody jsme zdolali,

do Valdštejnské zahrady nás dovedly.

 

Výlet to byl krásný,

vzpomínáme na něj touto básní.

 

07.07.2016