Změna rozvrhu v obsazení učeben

Vzhledem k nutným organizačním změnám došlo k úpravě rozvrhu v obsazení učeben. Drobné změny se týkají 5.-9.ročníku, ale ne všech tříd. Pouze ve třídě 7.C došlo k zásadním změnám. Na webových stránkách byly dnes aktualizovány rozvrhy v jednotlivých sekcích u všech tříd s platností od 22.9.2018. Předem děkujeme za pochopení.

Oznámení o konání voleb do školské rady

Ředitelka ZŠ Černošice ve spolupráci s volební komisí vyhlašuje dle § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v  platném znění a dle volebního řádu školské rady volby 3 členů školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a 3 členů z řad pedagogů. Volby se uskuteční ve středu 24. 10. 2018 v budově školy Pod Školou 447 od 8:00 do 14:00 hodin. Při volbě zástupců rodičů oprávněný volič na hlasovacím lístku ve čtverečku před jménem kandidáta označí křížkem nejvýše 3 kandidáty a označený hlasovací lístek v zalepené obálce odevzdá osobně nebo prostřednictvím nezletilého dítěte, které je žákem…

Spolek přátel černošické školy

Chceme mít skvělou školu Spolek založilo pět černošických občanů v srpnu 2018. Jeho smyslem je podpora zvyšování kvality vzdělávání a výchovy v Černošicích a budování aktivní rodičovské komunity kolem ZŠ Černošice. Spolek by tak chtěl přispět k tomu, abychom všichni v Černošicích byli hrdí na místní základku, její učitele, vzdělávací a výchovné metody a také na její skvělé žáky a rodiče. Hlavní náplní spolku v prvním pololetí následujícího školního roku bude organizace přednášek na vybraná témata. Vedení ZŠ Černošce spolek podpořilo a nabídlo mu vlastní témata a prostory k přednáškám.

Prázdninový provoz školy

Úřední dny školy v době prázdniny: 2..7.-13.7.2018 + 20.8.-31.8.18 pondělí a středa 9 – 13 hodin   Přejeme všem žákům i rodičům krásné a pohodové prázdniny!