Oznámení o konání voleb do školské rady

Ředitelka ZŠ Černošice ve spolupráci s volební komisí vyhlašuje dle § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v  platném znění a dle volebního řádu školské rady volby 3 členů školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a 3 členů z řad pedagogů. Volby se uskuteční ve středu 24. 10. 2018 v budově školy Pod Školou 447 od 8:00 do 14:00 hodin. Při volbě zástupců rodičů oprávněný volič na hlasovacím lístku ve čtverečku před jménem kandidáta označí křížkem nejvýše 3 kandidáty a označený hlasovací lístek v zalepené obálce odevzdá osobně nebo prostřednictvím nezletilého dítěte, které je žákem…

Víceletá gymnázia – ano či ne?

Víceletá gymnázia – Ano či Ne? Kdy: středa 14. listopadu od 18.30 hod. Kde: Základní škola Černošice, Pod Školou 447, výtvarný ateliér Spolek přátel černošické školy pořádá ve středu 14. listopadu od 18.30 hod. přednáškový večer na téma víceletých gymnázií. Jako první vystoupí RNDr. Jana Hrkalová, ředitelka Gymnázia Oty Pavla v Radotíně, a Mgr. Bohumil Kartous Ph.D., expert neziskové organizace EDUin. Ve svém vystoupení se zaměří na stěžejní otázku, zda a kdy hlásit děti na víceleté gymnázium nebo zda je lepší je nechat na základní škole. Mgr. Romana Zemanová, výchovná poradkyně ZŠ Černošice, vás pak seznámí s praktickými informacemi a statistikami ze ZŠ Černošice. Vstupné dobrovolné. Václav Kurel, Spolek přátel černošické školy

Zkrácené vyučování v pátek 5.10.2018

Z důvodu konání voleb do městského zastupitelstva bude v pátek 5. října 2018 ukončeno vyučování v 5.-9. třídách po 4. vyučovací hodině. Toto opatření se netýká žáků 5.C v budově ZŠ v Komenského ulici. Nezapomeňte tuto informaci potvrdit v elektronické žákovské knížce.

Přednáška o matematice vyučované metodou prof. Hejného

Spolek přátel černošické školy pořádá v úterý 9. října od 18.30 hod. přednášku o výuce matematiky metodou profesora Hejného. Bude se konat ve výtvarném ateliéru v ZŠ Černošice, budově B. Jako hlavní přednášející vystoupí Mgr. Jitka Michnová, která je sama dlouholetou lektorkou matematiky metodou prof. Hejného, je spoluautorkou učebnic a má za sebou již 20 let praxe výuky na ZŠ v Neratovicích. Neváhejte a přijďte se dozvědět více o této metodě. Seznámíte se s hlavními rozdíly oproti klasické metodě, možností výuky na 2. stupni, vlivem na přípravu na přijímací zkoušky na střední školy apod. Bude i dostatek prostoru na vaše dotazy. Vstupné dobrovolné. Václav Kurel, SPČŠ