České děti v partnerském městě Themaru

Na setkání partnerských měst letos v říjnu proběhla diskuze mezi zástupci Německa, Francie, Polska a Česka na téma smysluplnosti výměnných pobytů žáků. Všechny partnerské země došly ke stejnému závěru – Ano, mají smysl. Jde o nepřenosnou zkušenost, kdy mladí lidé poznávají život v jiné zemi, zbaví se případných předsudků, naváží přátelství a pochopí nutnost učit se cizí jazyk. První prosincový týden prožilo 14 žáků ze 7. + 8. tříd černošické školy s doprovodem v německém Themaru. Lidé ze spolku „ Themar trifft Europa“ nám připravili ve spolupráci s místní základní školou velmi zajímavý a na zážitky bohatý program. Dojmy, pocity a poznatky našich žáků: Honza:…

Výsledky podzimního sběru papíru

Sběru papíru, který se konal 14.11. 2018 se zúčastnilo 38 tříd, 350 žáků a společně nasbírali 12,8 t papíru, což je téměř o 5 t více než na jaře. Přehled nejlepších tříd ve sběru papíru ukazuje následující tabulka: