Výsledky podzimního sběru papíru

Sběru papíru, který se konal 14.11. 2018 se zúčastnilo 38 tříd, 350 žáků a společně nasbírali 12,8 t papíru, což je téměř o 5 t více než na jaře. Přehled nejlepších tříd ve sběru papíru ukazuje následující tabulka:

Ředitelské volno 17. – 21. prosince

Vážení rodiče, vzhledem k montáži výtahu v budově školy v ul. Pod Školou, kterou není možné provést z bezpečnostních a provozních důvodů v běžném provozu školy, vyhlašuji od 17. – 21. 12. 2018 ředitelské volno. Upozorňuji, že v tomto týdnu nebudou v žádné z budov probíhat ani odpolední mimoškolní aktivity. Toto opatření platí i pro odloučenou budovu ZŠ v Komenského ulici, kde bude po celý týden zajištěn náhradní provoz školní družiny pro všechny přihlášené žáky z 1. – 4. ročníku (včetně zajištění oběda). Žáci, kteří běžně školní družinu nenavštěvují, mohou zdarma využít služby ŠD od 7.40 – 12.35. V pátek 9. 11. 2018 budou závazné přihlášky předány dětem. V případě zájmu…