Zájezd do Anglie 2019

Milí příznivci anglicky mluvících zemí, po dvou letech naše škola opět pořádá poznávací zájezd do Anglie. Pokud byste měli zájem zúčastnit se této školní akce na konci roku, projděte si letáček s informacemi a programem od CK, přečtěte kritéria účasti na zájezdu a pokud je vše v pořádku, stáhněte přihlášku, vyplňte ji spolu s rodiči (nutný je podpis rodiče/ů) a přineste do 30. 11. 2018 do kanceláře školy.   Kritéria posouzení účasti na zájezdu do Anglie pořádaném ZŠ Černošice: Kázeňská „bezúhonnost“ Možnost poskytovat osobní údaje žáků dle GDPR dotazníku (září 2018) Žák/žákyně 7. – 9. ročníku Komunikační dovednosti v AJ   Více informací…

Informativní schůzka pro rodiče deváťáků

Vážení rodiče, ve středu 7. 11. 2018 v 18 hodin v učebně B04 se koná informativní schůzka ohledně přijímacího řízení na SŠ. Cílem schůzky je seznámit rodiče žáků 9. ročníků s průběhem přijímacího řízení na SŠ a zodpovědět případné dotazy. Romana Zemanová – výchovná a kariérová poradkyně ZŠ Černošice

Podzimní sběr papíru 14. 11. 2018

Tradiční podzimní sběr papíru proběhne ve středu 14. listopadu 2018 od 7:15 do 8:00 opět v ulici K Lesíku. Na přinesené balíky sběru prosím napište hmotnost, příjmení a třídu žáka. Celkové množství sběru hlaste prosím pouze jednomu zapisovateli. POZOR!!! NENOSTE KARTONY! Nic za ně neutržíme a zaberou na autě mnoho místa. Děkujeme. Těšíme na nové sběrače z 1. tříd i na ty, kteří se dosud nezapojili.   Ilona Olšiaková

Vánoce pro školní knihovnu

Opět se blíží Vánoce. Rádi bychom navázali na loňskou akci Vánoce pro školní knihovnu, ve které se díky vám, rodičům, ve školní knihovně sešla řada nových a krásných knih. Většina z nich si ihned našla své čtenáře a na policích se dlouho neohřála. I letos máte možnost obdarovat jednou knihou všechny žáky naší školy. A aby bylo jasné, že se knihy budou líbit, vybraly si děti samy. V TÉTO TABULCE jsou uvedena přání žáků na knihy, které by v knihovně rádi viděli, a zatím je zde nemáme. Přijde za dětmi Ježíšek i letos?