Soutěž o nejkrásnější Moranu

V sobotu 6. dubna se děti ze školní družiny z oddělení Tygříků zúčastnily akce Slavnosti Morany, kterou jako každý rok pořádá firma Dobnet. Letos se již 6. ročník konal u nás v Černošicích v parku Berounka. Na soutěž jsme se pečlivě připravovali. Děti pod dohledem vychovatelky Drahomíry Kocourkové postupně Moranu vyráběly. Hlavním materiálem se stal papír. Nejdůležitější prvek na Moraně byl klobouk, který symbolizoval naše město Černošice. Do soutěže se celkem přihlásilo 13 Moran. K naší velké radosti jsme vyhráli úžasné 2. místo, ale také cenu o nejkrásnější Moranu, kterou vybírali diváci.  Návštěvníků na akci bylo mnoho, proto můžeme být právem hrdí, že jsme opět…

Noc s Andersenem 2019

Z pátku 29.3. na sobotu 30.3. 2019 se ve škole konal již 19. ročník Noci s Andersenem. Letošním tématem bylo výročí nakladatelství Albatros. Této akce podporující čtenářství se v Mokropsech zúčastnilo padesát žáků z prvního až čtvrtého ročníku, žáci z vyšších ročníků byli efektními pomocníky. K naší velké radosti mezi nás zavítala paní spisovatelka Ivona Březinová. Povídala si s námi o knížkách, z nichž mnohé děti znaly. Součástí programu, který organizátorky dětem připravily, byly úkoly s mezipředmětovou tematikou. Děti při jejich plnění prokazovaly znalosti i dovednosti. A jak to bylo se spaním? Spalo se nám krásně. Žádné školní strašidlo jsme…

Naši žáci obsadili skvělá místa v celorepublikové soutěži PHOTOBASE

Poslední dobou jsme se v rámci výuky výtvarné výchovy devátých tříd zaměřili na fotografii a její působení ve společenském a mediálním prostředí. Po několika projektech jsem žáky upozornil na aktuálně probíhající celorepublikovou soutěž Photobase, kam se žáci základních a středních škol mohou přihlásit se svými fotkami do třech předem daných kategorií. Témata byla Stáří – krásné nebo kruté?, Nalezené zátiší a Kruh, kolo, koule. Do finále se dostalo přibližně 50 z celkem zaslaných 1500 fotografií. Z příspěvků zaslanými našimi žáky se dostalo do závěrečného kola šest snímků. Ve čtvrtek 21.3.2019 jsme se s Karolínou Eliáškovou, Ilonou Musilovou, Kristýnou Zborníkovou, Danielem Paterou a Danielem Strončekem vydali do pražské…

Matěj Hošek navrhl sedačky do autobusů PID

„NEOBYČEJNÁ SEDADLA PRO DOBROU VĚC“ s tímto mottem na bocích vyrážejí autobusy do ulic. Dopravce ČSAD Střední Čechy, a.s. minulý týden předal první velký počet autobusů do provozu. V těchto autobusech se posadíte na sedačky, které navrhl čtrnáctiletý Matěj Hošek tvořící pod značkou MAAPPI. Ještě jednou moc děkujeme Pražské integrované dopravě za tuto příležitost dokázat, že i lidé (a dokonce už děti) s autismem mohou být pro společnost „užiteční“ a mají co předat ze svého jiného pohledu na svět. Všem přejeme, ať je cesta v hromadné dopravě pro vás díky Matějovým kresbám trošku více zábavnější a abyste chvíli jeli po…