Aktuální informace k organizaci stravování

Podrobné informace ke stravování ve školní jídelně v novém školním roce naleznete na těchto stránkách v záložce STRAVOVÁNÍ (http://www.zscernosice.cz/stravovani/jidelna/  a http://www.gth.cz/zs-cernosice).

Číslo účtu pro bezhotovostní platby:
7024582/0800

Variabilní symbol je stejný jako v loňském školním roce.

OD 13.9.2016 VÝMĚNA ČIPŮ A REGISTRACE NOVÝCH STRÁVNÍKŮ
Od úterý 13.9.2016  budou vyměněny staré čipy za nové a zaregistrováni noví strávníci. Výměna či registrace probíhá každý den od 6:30 do 8:00, 10:00 – 12:00 hod. a od 14:00 do 15:00 v kanceláři manažera provozu GTH zařízení školního stravování. Výměna je bezplatná, cena nového čipu je 80 Kč. Rozdíl mezi cenou starého a nového čipu ( 50,- Kč) bude rodičům vyplacen na hromadných třídních schůzkách 21. 9. V budově ZŠ v Komenského ulici ( 1.C, 2.C, 3.C, 4.C, 5.C) se čipy nevyměňují ( výměna proběhla již před rokem).

Nestihnete-li výměnu nebo pořízení čipu do 16.9., během prvního školního týdne budou obědy vydávány i bez čipu, který si děti vymění během týdne s asistencí třídních učitelů.

Ceny jídel:

Žáci  6 – 10 let           24,00 Kč
Žáci 11 – 14 let          26,00 Kč
Źáci od 15 let a více   28,00 Kč
Zaměstnanci školy      60,00 Kč
Ostatní                        60,00 Kč
Školka                         24,00Kč

Menu = polévka + hlavní jídlo vč. přílohy + salát (ovoce, jogurt) + nápoj

Děkujeme za trpělivost a pochopení při organizaci výměny čipů a zavádění nového stravovacího systému.

14.09.2016