Balady – prezentace

Milí žáci,

připomínám, že ve středu 9. května máte mít připravené prezentace vylosovaných balad ze sbírky Kytice a recitaci osmi vybraných veršů.
Kritéria hodnocení:
A) Kultivovaný mluvený projev – souvislý, přiměřeně hlasitý, pečlivá výslovnost – platí nejen pro recitaci, ale také pro prezentaci (rozbor) balady.
B) Prezentace obsahuje následující položky:
téma
prostředí
postavy
zvukový a grafický rozbor ( převažující uspořádání veršů do slok, druh rýmu, vyhledání alespoň dvou různých figur – neobvyklých                                                    kombinací slov a hlásek (zvukomalba, zvukosled, anafora, aliterace, inverze, řečnická otázka apod.)

příklady alespoň dvou obrazných pojmenování – tropů ( personifikace, přirovnání, metafora, básnický přívlastek apod.)

Prezentace bude v písemné podobě – stačí v bodech. Mluvit byste měli spatra.

08.05.2018