Blahopřejeme ke 110. narozeninám

Zalovte společně s námi v paměti a pokusme se zodpovědět následující dvě otázky.

Najdi společného jmenovatele těchto položek

  1. Národní divadlo, Vyšehrad, Slavín, Lidice
  2. Hynais, Ženíšek, Myslbek, Sv. Čech , J.Zeyer, T.G, Masyryk, Jan Marasyk, Brožík, Švabinský, Mánes, M. Aleš, B. Němcová, Palacký

Ti odvážnější,mohou zkusit odpovědět na další dvě. Zadání je stejné: Najdi společného jmenovatele.

      1. Vznik návrhu první opony Národního divadla, vznik básně Ve stínu lípy, kůň Oldřicha ze slavného obrazu Oldřich a Božena , Oldřich z obrazu Oldřich a Božena od Ženíška
      2. Emma Destinová, Prodaná nevěsta- Mařenka, Jiří Daubek, portrét na státní 100 korunové bankovce od M. Švabinského, Lidické písně, Měsíčku na nebi hlubokém, Ach synku synku, Miláno, opera, Národní divadlo, exil v USA a Rakousku, , Liteň, žena, 23.září 2017 slaví 110. narozeniny

Teď se ukáže, jak dobře znáte partičku, která letos nese označení 5.B.

Kdepak, řešením není 5.B., ani naši umělci ani slavné díla naší historie 🙂

Ukáže se však, že vše je propojené a cesty se setkávají až nás to někdy udivuje.

Začneme od konce.

Pustili jsme se do tvoření dárku ke 110.narozeninám osoby, která je odpovědí na otázku č.4.

Tato osoba je úzce spjatra s místem, které je odpovědí na otázku číslo 3.

Osobnosti z otázky č.2 jsou spjaty s odpovědí na otázku 3 a je splato s odpovědí na otázku číslo 1.

S sobnostmi z otázky číslo 2 jsme se setkali při—- odpověď na otázku 1,

Pomohli jsme Vám, že ano.

Že ne! Tak tedy.

1- místa některých námi absolvovaných výprav za poznáním

2- osobnosti, se kterými jsme se na nich potkali

  1. aktiviti spojené s městysem Liteň, vzniklo to zde
  2. Jarmila Novotná

A co ty narozeniny?

Jarmila Novotná by letos oslavila 110. narozeniny.Žila v Litni a v Litni se scházelo a trávilo tu čas mnoho významných osobností a nimiž či s jejich díly se děti seznamovaly a potkávaly je při výpravách za poznáním..

Ku příleřitosti tohoto jubilea Liteň pořádá akci s názvem TADY JSEM DOMA, My jsme se ke gratulantům přidali a do této akce jsme se aktivně zapojili a to tak, že jsme přispěli exponáty do výstavy výtvarných prací. V rámci mezipředmětového projektu jsme vytvořili portréty této operní divy. Sami jsme zvědaví, které pořadatelé vyberou.

Pokud chcete vidět více, doporučujeme dodívat se na tento krátký dokument.

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1112961328-hudebni-toulky-s-ladislavem-smoljakem/20354215236/

Plakát k této akci naleznete pod tímto textem. (klikněte na slovo plakát)

plakát

Může se se přijet podívat. Bude otevřené Muzeum Sv. Čecha a J.Novotné, zámecká zahradfa s arbotetem, můžete se podívat na výstavu čí se vydat k hrobce Daubků.

Tvoření nás baví.

PS: Některé naše výtvory si můžete prohlédnout i zde.

  

 

 

LITEŇ

 

Muzeum

zámek 

hrobka 

14.09.2017