Akce školy

Jarní sběr papíru

Již tradiční jarní sběr papíru proběhne na naší škole v úterý 15. května od 7:15 do 8:00 opět v ulici K Lesíku. Na balíky sběru prosím napište hmotnost, příjmení a třídu žáka. Všechny tyto informace pak nahlásíte zapisovatelkám. Celkový počet kg prosím sečtěte doma, při sběru již na to není časový prostor. Za peníze za přinesený papír dostane každý třídní učitel možnost nakoupit odměny, apod. POZOR! JIŽ NESBÍRÁME KARTONY! Cena za karton je v současnosti prakticky nulová. Děkujeme a těšíme se, že dorazí rekordní počet sběračů.  Ilona Olšaková  

Zimní olympiáda

27.3. a 28.3. proběhl na Zimním stadionu v Černošicích 5. ročník Zimní olympiády. V kategorii 2. a 3. tříd se zúčastnilo jedno hokejové družstvo a jedno družstvo ve víceboji, kde jsme získali 3. místo. Pro malý počet účastníků z jiných škol, jsme v minihokeji všechny hráče rozdělili do 3 družstev (bez ohledu na příslušnost) a užili si hlavně radosti ze hry.

Noc s Andersenem

V pátek 23.března se konal již 18.ročník Noci s Andersenem, akce podporující čtenářství. Děti společně s Rychlými šípy prožily čas plný dobrodružství, záhad a tajemství. Hostem byl spisovatel J.W.Procházka. Letošní Noc se vydařila a jsme zvědaví, co nám přinese ta další. Za organizátory Mgr. M.Václavková   Dne 23. března proběhlo i na „Komendě“  dopoledne s Andersenem. Výtvarník a ilustrátor David Böhm s námi besedoval o knize V hlavě. Po besedě jsme se rozdělili do deseti skupin. Společně jsme pak soutěžili, vyráběli záložky, řešili kvízy, „stavěli “ komín z přečtených názvů knih, představovali donesené knížky a zhlédli film O pejskovi a kočičce,…

Škola nanečisto

21.3. 2018 15.00 – 17.00 v budově ZŠ v ulici Komenského 28.3. 2018 15.00 – 17.00 v budově ZŠ v ulici Pod Školou

Ukliďme Česko!

Zapojili jsme se do akce Ukliďme svět, ukliďme Česko! Uklízet budeme v pátek 6. 4. – 1. stupeň a v úterý 17. 4. – část 2. stupně.

Den otevřených dveří 2018

Dne 7. března 2018 byly budovy školy v ulici Pod Školou i v Komenského ulici otevřeny široké veřejnosti. Během prvních čtyř vyučovacích hodin navštívilo mokropeskou školu 28 rodin s jedním či dvěma dětmi. Až na několik výjimek byly tyto děti budoucími prvňáčky. Všichni měli možnost prohlédnout si učebny, jídelnu i sportovní halu a mohli i pobýt ve třídách a účastnit se výuky dle nabízených rozvrhů hodin. Po celou dobu byly jednotlivé skupiny doprovázeny žákyněmi a žáky třídy 9. A. Druhou a třetí vyučovací hodinu pomohlo s průvodcovskými službami i několik dětí z třídy 9. B, neboť zájem o prohlídku školy a návštěvu tříd – hlavně…