Akce školy

Jarní sběr papíru 15. května 2019

Již tradiční jarní sběr papíru proběhne na naší škole ve středu 15. května od 7:15 do 8:00 opět v ulici K Lesíku. Na balíky sběru prosím napište hmotnost papíru, příjmení a třídu žáka. Celkový počet kg prosím sečtěte doma a nahlaste. POZOR, KARTONY již NESBÍRÁME! Těšíme se, že dorazí rekordní počet sběračů 😉 Ilona Olšiaková

Adventní Vídeň

Ve čtvrtek 13.12.2018 jsme brzy ráno nastoupili do autobusu čekajícího u Základní školy v Černošicích a odjeli na jednodenní výlet do Vídně. Bohužel bez jedné přihlášené žačky, jíž byl nástup do autobusu odmítnut, chtěla totiž překročit hranici s lítačkou. Ani opakované pokusy o probuzení spícího bratra v půl šesté ráno nevedly k úspěchu a k získání občanky či cestovního pasu. A nakonec čas uplynul a my museli odjet bez nešťastné dívky. Škoda, chyběla nám! Tak snad příště a do Vídně vždy bez lítačky. Po dlouhé cestě zasněženou jihočeskou krajinou nás zruční řidiči dovezli do Rakouska. Během přejíždění hranic byl žákům…

České děti v partnerském městě Themaru

Na setkání partnerských měst letos v říjnu proběhla diskuze mezi zástupci Německa, Francie, Polska a Česka na téma smysluplnosti výměnných pobytů žáků. Všechny partnerské země došly ke stejnému závěru – Ano, mají smysl. Jde o nepřenosnou zkušenost, kdy mladí lidé poznávají život v jiné zemi, zbaví se případných předsudků, naváží přátelství a pochopí nutnost učit se cizí jazyk. První prosincový týden prožilo 14 žáků ze 7. + 8. tříd černošické školy s doprovodem v německém Themaru. Lidé ze spolku „ Themar trifft Europa“ nám připravili ve spolupráci s místní základní školou velmi zajímavý a na zážitky bohatý program. Dojmy, pocity a poznatky našich žáků: Honza:…

Jak jsme se v zeměpisu dostali z Drážďan mezi Tibeťany

Nedílnou součástí výuky zeměpisu na základní škole v Černošicích jsou exkurze. V 7. třídě probíráme státy Evropy a nejbližší magnet hned za hranicemi jsou Drážďany. Ráno si to chce přivstat o něco dříve a za tři hodiny již vystupujeme u Zwingeru, letního sídla saských kurfiřtů a králů. Zdejší galerie patří mezi nejlepší na světě a prohlídka je proto povinností. Jak se však vyznat v stovkách obrazů? Vysvětlili jsme si jak podobné sbírky vznikly, že jsou uspořádány podle doby a místa vzniku. Delší zastávky byly pouze u nejlepších děl, u Vermeerovy Kuplířky jsme si pověděli o padělateli Han van Meegerenovi, zastavili u děl Tiziana…