Akce školy

Škola nanečisto

21.3. 2018 15.00 – 17.00 v budově ZŠ v ulici Komenského 28.3. 2018 15.00 – 17.00 v budově ZŠ v ulici Pod Školou

Den otevřených dveří 2018

Dne 7. března 2018 byly budovy školy v ulici Pod Školou i v Komenského ulici otevřeny široké veřejnosti. Během prvních čtyř vyučovacích hodin navštívilo mokropeskou školu 28 rodin s jedním či dvěma dětmi. Až na několik výjimek byly tyto děti budoucími prvňáčky. Všichni měli možnost prohlédnout si učebny, jídelnu i sportovní halu a mohli i pobýt ve třídách a účastnit se výuky dle nabízených rozvrhů hodin. Po celou dobu byly jednotlivé skupiny doprovázeny žákyněmi a žáky třídy 9. A. Druhou a třetí vyučovací hodinu pomohlo s průvodcovskými službami i několik dětí z třídy 9. B, neboť zájem o prohlídku školy a návštěvu tříd – hlavně…

Škola hrou

Škola hrou aneb odpoledne pro zvídavé přeškoláky a jejich rodiče. 13. března 2018 15.00-18.00 v budově ZŠ Pod Školou

Krabice od bot

„Když děti darují dětem, je v tom spoustu radosti“, stojí v úvodu charitativního projetu KRABICE OD BOT pořádaném pod záštitou Diakonie. Krabice od bot může být jen nepoužitým obalem, který by měl směřovat do tříděného odpadu. Nebo… Nebo ji můžeme využít a udělat někomu dalšímu radost, pomoci mu, zpříjemnit mu vánoční svátky. My se rozhodli pro druhou variantu. Vždyť dávat je také radost. Radost z toho, že mohu jiného potěšit, pomoci mu, obohacuje také dárce. Děti společnými silami naplnily krabice od bot věcmi, kterými se rozhodly obdarovat ty, kteří jsou v obtížné situaci, ty, jimž dárek rozjasní sváteční den. Společně věci…

Fantastické bytosti v Mokropeské kapličce

Zveme Vás na výstavu nazvanou „Fantastické bytosti“, která se uskuteční v listopadu 2017 v Mokropeské kapličce. Vernisáž výstavy proběhne v sobotu 4.11. v 15:00, poté bude kaplička otevřena vždy o víkendech odpoledne, případně je možno domluvit si návštěvu a otevření v kterýkoliv jiný čas.

Sedmáci v Drážďanech

Ve středu 4. října se žáci sedmých tříd vypravili na zeměpisnou exkurzi do Drážďan. Akce byla úzce propojena s výukou, jedním z učebních témat je totiž i seznámení se se státy Evropy a Německo je náš důležitý soused. Kromě zeměpisu si žáci osvěžili i další předměty, především dějepis, přírodopis, výtvarnou výchovu a měli možnost si v praxi ověřit své znalosti cizího jazyka. Prvním cílem byla slavná drážďanská galerie Zwinger. Děti se v galerii dozvěděly o autorech, malířské technice nebo kompozici vystavených děl. Vrcholem byl sál s nejslavnějším obrazem od Rafaela Santi Sixtinská madona. Z galerie jsme se vydali na prohlídku města, které bylo za 2. světové…