Akce školy

Jarní sběr papíru 15. května 2019

Již tradiční jarní sběr papíru proběhne na naší škole ve středu 15. května od 7:15 do 8:00 opět v ulici K Lesíku. Na balíky sběru prosím napište hmotnost papíru, příjmení a třídu žáka. Celkový počet kg prosím sečtěte doma a nahlaste. POZOR, KARTONY již NESBÍRÁME! Těšíme se, že dorazí rekordní počet sběračů 😉 Ilona Olšiaková

Noc s Andersenem 2019

Z pátku 29.3. na sobotu 30.3. 2019 se ve škole konal již 19. ročník Noci s Andersenem. Letošním tématem bylo výročí nakladatelství Albatros. Této akce podporující čtenářství se v Mokropsech zúčastnilo padesát žáků z prvního až čtvrtého ročníku, žáci z vyšších ročníků byli efektními pomocníky. K naší velké radosti mezi nás zavítala paní spisovatelka Ivona Březinová. Povídala si s námi o knížkách, z nichž mnohé děti znaly. Součástí programu, který organizátorky dětem připravily, byly úkoly s mezipředmětovou tematikou. Děti při jejich plnění prokazovaly znalosti i dovednosti. A jak to bylo se spaním? Spalo se nám krásně. Žádné školní strašidlo jsme…

Školní basketbalová liga – Junior NBA

Česká basketbalová federace pořádá již čtvrtým rokem soutěž žáků 3. a 4. tříd pod názvem Junior NBA. Přihlášené školy dostanou název některého slavného klubu, dostanou dresy s jeho logem a hrají s dalšími školami o celkového vítěze. V tomto roce se přihlásila i ZŠ Černošice, využili jsme toho, že řada dětí hraje basketbal v klubu BK Radotín a pro tuto věkovou kategorii je jen málo soutěží, kde si mohou porovnat svoji výkonnost s ostatními školami. Naši soupeři jsou PORG Praha, ZŠ Kuncova Stodůlky, ZŠ Plamínkové Pankrác, ZŠ Příbram – Březové Hory a ZŠ Dukelská Benešov. V dubnu a květnu proběhnou…

Zeměpisná exkurze do Liberce

Osmáci mají v rámci vyučování zeměpisu v tomto roce dvě exkurze. Po podzimní prohlídce Olomouce se vydali do Liberce. Ten je, mimo jiné, i centrem rychle se rozvíjejícího cestovního ruchu. Trendem posledních let jsou interaktivní muzea, kde si děti mohou ověřit některé jevy, především z fyziky a přírodních věd. V Liberci byl za tímto účelem vybudován IQ park v rámci zábavního centra . Bylo možné navštívit důlní dílo, v okolí Liberce se těžila řada kovů, televizní studio, vyzkoušet jednoduché fyzikální stroje nebo změřit krevní tlak. Čas vyměřený na prohlídku IQ parku rychle uplynul a po obědě jsme se rozdělili na dvě skupiny, jedna navštívila zábavní park…

Noc s Andersenem

29.března proběhne 19.ročník Noci s Andersenem; akce podporující čtenářství. Vybraní žáci se sejdou v 17h v budově ZŠ v ulici Pod Školou, konec v sobotu 30.3. v 8h.  Bližší informace obdrží účastníci od třídních učitelů. V budově v ulici Komenského proběhne tato akce formou odpoledních aktivit v pátek 29.3.2019. Za organizátory Mgr. M. Václavková