Akce školy

České děti v partnerském městě Themaru

Na setkání partnerských měst letos v říjnu proběhla diskuze mezi zástupci Německa, Francie, Polska a Česka na téma smysluplnosti výměnných pobytů žáků. Všechny partnerské země došly ke stejnému závěru – Ano, mají smysl. Jde o nepřenosnou zkušenost, kdy mladí lidé poznávají život v jiné zemi, zbaví se případných předsudků, naváží přátelství a pochopí nutnost učit se cizí jazyk. První prosincový týden prožilo 14 žáků ze 7. + 8. tříd černošické školy s doprovodem v německém Themaru. Lidé ze spolku „ Themar trifft Europa“ nám připravili ve spolupráci s místní základní školou velmi zajímavý a na zážitky bohatý program. Dojmy, pocity a poznatky našich žáků: Honza:…

Jak jsme se v zeměpisu dostali z Drážďan mezi Tibeťany

Nedílnou součástí výuky zeměpisu na základní škole v Černošicích jsou exkurze. V 7. třídě probíráme státy Evropy a nejbližší magnet hned za hranicemi jsou Drážďany. Ráno si to chce přivstat o něco dříve a za tři hodiny již vystupujeme u Zwingeru, letního sídla saských kurfiřtů a králů. Zdejší galerie patří mezi nejlepší na světě a prohlídka je proto povinností. Jak se však vyznat v stovkách obrazů? Vysvětlili jsme si jak podobné sbírky vznikly, že jsou uspořádány podle doby a místa vzniku. Delší zastávky byly pouze u nejlepších děl, u Vermeerovy Kuplířky jsme si pověděli o padělateli Han van Meegerenovi, zastavili u děl Tiziana…

Výsledky podzimního sběru papíru

Sběru papíru, který se konal 14.11. 2018 se zúčastnilo 38 tříd, 350 žáků a společně nasbírali 12,8 t papíru, což je téměř o 5 t více než na jaře. Přehled nejlepších tříd ve sběru papíru ukazuje následující tabulka:

Příběhy bezpráví – besedy s pamětníky

Naše škola se letos poprvé zapojila do projektu Příběhy bezpráví, který pořádá nadace Člověk v tísni. Tématem letošního již 14. ročníku byl ÚNOR 48. Ve čtvrtek 15. 11. 2018 proběhly v rámci občanské výchovy dvě besedy s pamětníky pro žáky všech čtyř tříd 7. ročníku. Jako první přijal pozvání doc. Karel Müller a na druhé besedě si žáci vyslechli příběh rodiny černošických rodaček –  paní Renaty Horešovské a její sestry ak.malířky Tamary Beranové.  Na obou besedách byla přítomna i zástupkyně nadace. Po zhlédnutí krátkého filmu, který dětem přiblížil zmíněnou dobu v souvislosti s dalším vývojem až do současnosti, hosté povyprávěli,…

Zájezd do Anglie 2019

Milí příznivci anglicky mluvících zemí, po dvou letech naše škola opět pořádá poznávací zájezd do Anglie. Pokud byste měli zájem zúčastnit se této školní akce na konci roku, projděte si letáček s informacemi a programem od CK, přečtěte kritéria účasti na zájezdu a pokud je vše v pořádku, stáhněte přihlášku, vyplňte ji spolu s rodiči (nutný je podpis rodiče/ů) a přineste do 30. 11. 2018 do kanceláře školy.   Kritéria posouzení účasti na zájezdu do Anglie pořádaném ZŠ Černošice: Kázeňská „bezúhonnost“ Možnost poskytovat osobní údaje žáků dle GDPR dotazníku (září 2018) Žák/žákyně 7. – 9. ročníku Komunikační dovednosti v AJ   Více informací…