Knihovna

Návštěvy školní knihovny

V 2.pololetí jsme se školní družinou pravidelně navštěvovali naši krásnou školní knihovnu. Děti měly možnost seznámit se s knížkami, které knihovna nabízí, mohly si knížku zapůjčit domů nebo se jen podívat, co je v knihovně nového. Paní knihovnice si vždy pro děti připravila prezentaci různých knížek nebo časopisů a seznámila je s některými dětskými autory. Děti nadšeně poslouchaly a měly vždy spousty otázek. Velký zájem byl o různé encyklopedie, pohádky, příběhy o zvířátkách a především o knížky pana Miloše Kratochvíla a spisovatelky Hanky Jelínkové, což jsou autoři, kteří žijí v Černošicích. Dětem se v knihovně vždy velice líbilo, proto se už těšíme na nový školní rok,…

Knížky černošických autorů v naší knihovně

Chtěli bychom touto cestou poděkovat za laskavé dary do naší školní knihovny. Pan Miloš Kratochvíl, renomovaný scenárista, prozaik a básník, nám před časem předal 17 knížek, například oblíbeného Modrého Poťoucha, jeho pokračování Poťouši a Zloděják, dále pět dílů Pachatelů dobrých skutků nebo sbírky básniček Pes nám spadla či Kouká roura na kocoura. Získali jsme rovněž oceněné Zajatce stříbrného slunce (Zlatá stuha v kategorii Nejlepší beletrie pro děti). Dalších devět knížek určených pro začínající čtenáře nám při letošní Noci s Andersenem darovala další černošická autorka, Hanka Jelínková. Nechybí mezi nimi oblíbené Obrázkové básničky či Kouzelná abeceda nebo také první čtení Šimon…

Mateřinky navštívily knihovnu

V poslední březnovém týdnu, kdy se celorepublikově konala Andersenova noc, navštívily školní knihovnu děti ze dvou černošických školek v doprovodu svých učitelek. Červená třída z Barevného ostrova se seznámila s prostředím knihovny a prohlédla si nejrůznější knížky. Z mokropeské školky dorazily dokonce všechny děti, které po krátké instruktáži, jak to v knihovně chodí, namalovaly spoustu krásných obrázků inspirovaných zdejšími knížkami. Řada budoucích školaček a školáků se těší, že budou do knihovny v nadcházejícím školním roce chodit pravidelně. Těšíme se na Vás! Simona Kysilková Šnajperková školní knihovnice

Černošický běh pomohl knihovně nakoupit knihy

Díky podzimnímu Černošickému běhu, jehož pořadatelé předali naší škole v říjnu dar 18.100,- Kč, mohla školní knihovna nakoupit o něco více titulů než v minulých letech. Částka je po půl roce již téměř vyčerpaná, zakoupilo se 92 knih a 58 časopisů. 65 knížek tvoří 3 tituly společného čtení pro 1. stupeň: Hustej internet, kniha, která vtipnou formou provede čtenáře úskalími a nebezpečími, jež číhají na internetu na děti i dospělé, dále knihy Začarovaná třída a Vítej, Karle! od renomované autorky Ivony Březinové, od které v knihovně přibyly ještě knihy Řvi potichu, brácho a Útěk Kryšpína N. s tématem autismu a šikany. Také jsme mohli pokračovat v předplatném časopisů Raketa a…

Poděkování

ZŠ Černošice děkuje všem černošickým běžcům (účastníkům Černošického běhu) a především organizátorům – manželům Pánkovým a Kratochvílovým za dar 18 100 Kč na vybavení školní knihovny.

Noc s Andersenem

Letošní nocování s knížkami se odehrálo v nově vybudovaném podkroví mokropeské školy, kam se také přestěhovala školní knihovna. Děti se seznámily s novými prostory, kde si vyslechly kapitolu „Jak zařídil oblevu“ z knihy Vratislava Maňáka Expedice z pohlednice v podání pana učitele Luďka Svobody. Také jsme tu přivítali paní spisovatelku Petru Neomillnerovou, která dětem vysvětlovala vznik knihy od autorského nápadu k jejímu vydání. Autorka četných fantasy knih nám představila svoji trilogii duchařských příběhů pro děti o Amélii (Amélie a tma, Amélie a duchové, Amélie a barevný ostrov), odpovídala na četné dotazy a nakonec je zájemcům, kteří si některou z knih…