Mimoškolní činnost

Kroužek řemesel a kutilství nově v naší škole!

Kutil Junior – KROUŽEK ŘEMESEL A KUTILSTVÍ přináší dětem možnost věnovat se technickým činnostem přímo ve své škole. Děti se seznámí s různými druhy nářadí a během lekcí pracují s rozmanitým materiálem. Učí se pečlivosti, trpělivosti, zručnosti, soustředění. Poznají radost z dokončené práce. Učí se pracovat samostatně i v týmu.

Lingua Nova

Angličtina pro děti 1. a 2. tříd   Od září otevírá JŠ Lingua Nova v budově ZŠ další ročník angličtiny pro děti 1. a 2. tříd. Výuka probíhá dle našich učebnic, které jsou „ušité přímo na míru ZŠ Černošice“. ZŠ poskytuje dětem nadstandardně 1 hodinu angličtiny v rámci povinné výuky. I přes maximální využití této hodiny je výuka 1x týdně vždy základní seznámení s jazykem. Pro zájemce, kteří chtějí angličtinu rozšiřovat, nabízí jazyková škola Lingua Nova ve spolupráci se ZŠ další hodinu.Ta bude probíhat přímo v hlavní budově. Náplň tohoto odpoledního vyučování bude hravým způsobem navazovat na školní výuku, rozšiřovat a prohlubovat látku probíranou v ZŠ….

KLC Kryštof

Anglická školka a škola KRYŠTOF nabízí dětem ze ZŠ Černošice kurzy angličtiny s rodilým mluvčím EXTRA ENGLISH přímo ve škole. Přirozená metoda učení se druhému jazyku, kterou při výuce používáme, je založená na principu, při kterém dítě přijímá nový jazyk podobně jako svůj mateřský a vede k porozumění angličtiny a k posílení komunikačních schopností. Více informací v příloze.

ŠLÁPOTA ve druhém pololetí roku 2016/2017

I ve 2.pololetí školního roku 2016/17 se Šlápota činí. Postupně se zúčastnila Dne otevřených dveří Hasičského záchranného sboru, připomněla si osudy mostu Inteligence, nádraží Bubny, odkud byli transportováni Židé do koncentračních táborů a po válce obyvatelé německé národnosti do Německa. V pravoslavném chrámu svatého Cyrila a Metoděje a u Památníku heydrichiády v Libni vzpomínala 75 let od atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. V Zemědělském muzeu Šlápotu zaujala interaktivní výstava o myslivosti a ve skleníku Fata Morgana Botanické zahrady obdivovala tropické motýly. S příchodem jara ale i sportovala – v Jump aréně na Zličíně a volnočasovém areálu Gutovka. V květnových dnech, když už k nám dorazilo…