Člověk

Znalosti z prvouky jsme výtvarně zpracovali pomocí těstovin. Snažili jsme se ztvárnit kosterní systém.

Někteří si i pochutnali na výtvarném materiálu a zkoušeli, které těstoviny jsou nejlepší.

08.04.2018