Čtenářská dílna

V rámci českého jazyka jsme s dětmi zavedly čtenářské dílny. Děti si přinesly své oblíbené knihy a daly možnost k přečtení dalším žákům. Snažíme se o to, aby se zlepšovaly ve čtení. Je krásné, když děti rády usednou ke knize, čtou s radostí a neberou to jako nutnost. Také se učí z každého přečteného kousku převyprávět příběh.

Ve výtvarné výchově si děti vyrobily záložky do rozečtených knih.

 

15.11.2018