Čtenářská dílna – pověsti

Ve čtvrtek 10.10. jsme navštívili školní knihovnu.

Paní knihovnice si pro nás připravila povídání o pověstech. Společně jsme si zopakovali charakteristické znaky pověstí a připomněli jsme si některé známé pověsti.

Paní knihovnice nám přečetla pověsti, které se vážou k našemu městu Černošice.

V další části čtenářské dílny jsme pracovali s pracovním listem.

Návštěva knihovny byla poučná a zábavná. Vše se nám moc líbilo.

 

Žáci 5.D a tř. učitelka

14.10.2019