Čtenářská dílna

Již třetím rokem mají děti každý pátek čtenářskou dílnu. Prezentují a čtou vlastní knihy,

píší čtenářský deník, pracují s textem.

Ke zvýšení čtenářské gramotnosti přispívají i rodiče v projektu Rodiče čtou dětem.

 

18.10.2017