Den otevřených dveří 2018

Dne 7. března 2018 byly budovy školy v ulici Pod Školou i v Komenského ulici otevřeny široké veřejnosti.

Během prvních čtyř vyučovacích hodin navštívilo mokropeskou školu 28 rodin s jedním či dvěma dětmi. Až na několik výjimek byly tyto děti budoucími prvňáčky. Všichni měli možnost prohlédnout si učebny, jídelnu i sportovní halu a mohli i pobýt ve třídách a účastnit se výuky dle nabízených rozvrhů hodin. Po celou dobu byly jednotlivé skupiny doprovázeny žákyněmi a žáky třídy 9. A. Druhou a třetí vyučovací hodinu pomohlo s průvodcovskými službami i několik dětí z třídy 9. B, neboť zájem o prohlídku školy a návštěvu tříd – hlavně s výukou matematiky dle prof. Hejného a angličtiny metodou CLIL – projevilo hodně rodin najednou.

Do školy v Komenského ulici přišlo též několik rodin. Zde je prováděli žáci 5. třídy.

Návštěvníci chválili vstřícné a milé chování všech, kteří je školou prováděli a poskytovali žádané informace. Zájemci o přijetí do naší školy využili možnosti poradit se přímo s vedením školy. Od pí uč. Zálešákové získali informace o výuce matematiky ve skupině/třídě matematicky nadaných dětí!

a mnoho dotazů směřovali i k pí uč. Fritschové, která tuto akci organizovala.

Mgr. M. Fritschová

 

 

19.03.2018