Den Země ve 3.B

Ve středu 19.4. v celé škole proběhl projekt Den Země, do kterého se zapojila i naše třída. Společně s 3.A jsme vyrazili do Divadla U Hasičů na pohádku s příznačným názvem Eco pohádka. Nenásilnou formou jsme se tak seznámili s principem třídění odpadu a důležitostí chránit přírodu. Celým představením nás provázela lesní zvířátka a pohádkový příběh. Představení se nám všem velice líbilo a jistě jsme v tomto divadle nebyli naposledy.

23.04.2017