Dílny čtení

V rámci hodin českého jazyka míváme s dětmi čtenářské dílny, při nichž si děti potichu čtou svoji knihu. Dětem se líbí, že nemusí být v lavicích, ale mohou se „uvelebit“ tam, kde je jim to příjemné. Po 15-20 minutách čtení pak děti hovoří na zadané téma, jako např. Jak vypadá tvůj hlavní hrdina, v jakém prostředí se odehrává děj tvé knihy, apod. Dětem se tyto hodiny líbí, mají více času se začíst a nejsou nijak rušeni okolím. Rozvíjejí tak také svoji slovní zásobu.

13.03.2019