Dodatek ke školnímu řádu

Školská rada schválila na svém zasedání dne 4. ledna 2017 tento DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU. Je v platnosti od 1. února 2017.

26.01.2017