Dokumenty

Školní řád

Školni řád

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program – dodatky 2016

Dokumenty školní družiny

Vnitřní řád školní družiny 2017

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Inspekční zprávy školní inspekce

leden 2015

březen 2013

Výroční zprávy školy za školní rok

2017-2018

2016-2017

2015-2016

2014-2015

2013-2014

2012-2013

2011-2012

Ostatní zveřejněné dokumenty:

Informovanost rodičů žáků v případě výskytu vší

Minimální preventivní program školy 2018 – 2019

Preventivní program školy 2016-17

Krizový plán

Snímek školy 2017 / 2018

Dokumenty zveřejňované podle § 28a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů jsou zveřejněny na internetových stránkách zřizovatele školy – města Černošice www.mestocernosice.cz  v odkazu Příspěvkové organizace.

 

Příkazy ředitelky školy

PŘŠ 1/2016 dostavba centrálních šaten + jídelny

PŘŠ 2/2017 uzavření cesty přes pole

PŘŠ 3/2017 odvlhčování budovy B

PŘŠ 4/2017 přístavba budovy B