Družina hledá talent

Vychovatel/ky ve školní družině v budově Pod Školou uspořádali pro děti soutěž „Družina hledá talent“.

Do této soutěže se mohly přihlásit děti od 1. do 4. třídy. Přípravy probíhaly po celý měsíc únor, kdy děti nacvičovaly svá vystoupení v družině, doma a u svých kamarádů. S nadšením si vyráběly kostýmy, kulisy, masky, někdy s pomocí vychovatelek i rodičů.

Cílem této soutěže bylo, aby děti předvedly, co je baví, v čem jsou šikovné.

V úterý 7. 3. se uskutečnila soutěž „Družina hledá talent“, na které vystoupilo celkem 91 účinkujících.  Děti nás velice mile překvapily svými nápady, talentem a neméně důležitou odvahou vystoupit před celou družinou. Projevily talent ve zpěvu, tanci, hře na hudební nástroj, gymnastice, recitaci, předváděly vtipy, karate, kouzla, divadelní představení. Některá vystoupení měla i vlastní dětskou choreografii. Účinkující dostávali body od poroty, ale závěrečné rozhodnutí o vítězi bylo na divácích. Vítězové byli odměněni dárkem, ostatní účinkující dostali sladkou odměnu.

Všem dětem děkujeme za jejich výkony a těšíme se na další podobné soutěžení ve školní družině.

Jana Marková, vedoucí vychovatelka ŠD

 

 

 

 

 

 

 

 

14.03.2016