DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO RODIČE OHLEDNĚ VRÁCENÍ PŘEPLATKU ZA STRAVNÉ

Od 1. 9. 2016 bude zrušen účet školy 19-390766369/0800, který byl určen pro zasílání plateb za stravné. Veškeré přeplatky budou vráceny do 31. 8. 2016.

V případě, že na konci školního roku nebyla vedoucí školní jídelny předána žádost o vrácení přeplatku na účet, je třeba dodat tuto informaci co nejdříve hospodářce školy p.Hájkové na email: lhajkova@zscernos.cz.

Aktuální  informace týkající se školní jídelny najdete na webových stránkách školy.

19.08.2016