Důležité informace pro rodiče žáků 5. B

 
Milí rodiče žáků 5. B,
v uplynulém týdnu jsem Vám posílala e-maily s důležitými informacemi pro tento školní rok. Je však možné, že e-mailové adresy, které jsem obdržela v dokumentaci k mojí nové třídě již nejsou aktuální, proto obsah zpráv raději ještě uveřejňuji touto cestou.
Prosila bych rodiče, kterým ode mě žádný e-mail dosud nedošel, aby mě kontaktovali..
Děkuji.
Žaneta Odložilíková Tř. uč.
 1. Oproti minulému roku nebudou  žáci pátých tříd stále v jedné třídě, ale budou za jednotlivými učiteli docházet do jejich tříd. Třídy a kabinety dostaly nová čísla a bude jednodušší se v nich vyznat. Plán umístění jednotlivých tříd je vyvěšen na vstupních dveřích školy a brzy bude vyvěšen i na webových stránkách školy.
  
2. V pondělí 19.9. se žáci 5.B sejdou v 8.00 v učebně č. C23, která se nalézá ve 2. patře budovy C, tedy v té budově, kde měli žáci učebnu v minulém šk. roce, jen o patro níže. vyučování bude ukončeno po 4. vyučovací hodině, tj. v 11.40. 
  V tento den budou žáci seznámeni se školním řádem školy, BOZP, novým číslováním tříd (exkurze po budovách), fungováním školní jídelny. Dostanou rozvrh hodin a žákovské knížky. S sebou je prosím vybavte psacím náčiním, protože budeme vyplňovat žákovskou knížku.
  Od úterý 20.9. bude vyučování probíhat podle rozvrhu.
3. Informace o stravování (nové číslo účtu) k dispozici na webových stránkách školy. Výměna čipů proběhne kolektivně 20. 9. 
 
4. Seznam sešitů a pomůcek:
Čj (p.uč. Odložilíková) – 1x 564, 2x 524, 1x 544
Aj (p.uč. Jedličková) – 1x 544, 1x slovníček, 1 pracovní sešit k učebnici – lze ho koupit za 168 Kč u paní učitelky Jedličkové (prosím o přesnou částku)
M (p.uč. Jánoška) – 1x 540 + lenoch, 1x 440 + lenoch, 1x 524, blok (sešit) na pomocné počty
Vl (p.uč. Strnadová) – 1x 444
Př (p.uč. Brynych) – 1x 440 + podepsaný lenoch (podložka)
Hv (p.uč. Venclíčková) – 1x 524
Vv (p.uč. Císařová) vybavení kufříku: zatím není známo
Tv – prosím o pořízení vhodné sportovní obuvi se světlou podrážkou, venku nenošenou. Vhodná obuv bude na hodinách tělesné výchovy kontrolována.
 
5. Novinkou jsou i nové webové stránky školy, kde má každá třída svůj odkaz, kde mohou žáci a jejich rodiče sledovat např. jaké mají domácí úkoly, projekty, plánované písemné práce, výlety, exkurze a podobně.
 
Vzhledem k odložení začátku školního roku Vás prosíme, abyste s dětmi začali opakovat látku minulých ročníků. V příloze posílám opakování pro předmět Český jazyk.
 
Osobně se na Vás budu těšit na úvodní třídní schůzce, která se bude konat 21. 9. v 18:00
V případě dotazů či nejasností mě neváhejte kontaktovat e-mailem zodlozilikova@zscernos.cz
nebo na tel. čísle 257001607
17.09.2016