Elektronická žákovská knížka – návody

Pro školní rok 2017/2018 škola ZŠ Černošice využívá veškerou stěžejní dokumentaci v elektronické podobě. Z pohledu rodičů žáka se jedná o jeho klasifikaci a absenci. Během prvního školního týdne obdrží rodiče dotazník, ve kterém vyplní nezbytné údaje pro funkčnost elektronické dokumentace a komunikace se školou. Z tohoto důvodu prosíme o spolupráci v bodech uvedených níže.

  1. Rodičům, kteří v předešlých letech nevyužívali elektronickou žákovskou knížku, bude předáno od třídních učitelů přihlašovací jméno pro vstup do aplikace. Heslo pro přístup získají dle návodu v jedné z příloh tohoto příspěvku.
  2. Rodiče, kteří elektronickou žákovskou knížku využívali, prosíme o změnu hesla, aby získali přístup do elektronické žákovské knížky pouze oni. Někteří žáci využívali tzv. rodičovský přístup do elektronické žákovské knížky, což je nyní zcela nevhodné. Pro žáky je zřízen tzv. žákovský přístup, který má oproti rodičovskému přístupu omezená oprávnění.
  3. Rodiče, jejichž děti nebyly žáky naší školy, obdrží od třídních učitelů přihlašovací jméno i heslo, které si mohou posléze dle návodu změnit.

Věříme, že tento způsob komunikace mezi školou a rodiči, povede k lepší oboustranné spolupráci a informovanosti.

Pro lepší práci s webovou aplikací Bakaláři jsou v níže uvedených odkazech návody, týkající se přihlašování, práce a obsahu webové aplikace.

 

Bakaláři – stručný návod

Bakaláři – obnovení hesla

06.09.2017