Encyklopedie – zdroj poznání

Knihovna je úžasné, magické a někdy i tajemné místo. Velmi rádi do ní chodíme. Naše paní knihovnice pro nás připravila program o encyklopediích. Společně jsme dali dohromady, co encyklopedie jsou, k čemu se využívají, jaké známe druhy, co nám může pomoci při orientaci v nich. Pracovali jsme s encyklopediemi v knižní i elektronické podobě, vyhledávali jsme informace a své nálezy jsme porovnávali. Pokoušeli jsme se také vytvořit encyklopedické heslo. Čas strávený v knihovně velmi rychle utekl, Dozvěděli jsme se nejednu zajímavost. S odbornými knížkami ve výuce pracujeme a teď o nich víme zas o trochu více. Děkujeme.

25.05.2018