Hodnocení 1.pololetí – Kroužek kreslení pravou mozkovou hemisférou pro děti ze školní družiny

Od října probíhá ve školní družině pro děti 2.a 3.tříd kroužek kreslení za pomoci pravé mozkové hemisféry. Kurz je rozdělen na 2 skupiny – pro začátečníky a pokročilé, každá skupina se schází 1x týdně.

Kurz je rozdělen do několika okruhů, v daném okruhu jsme se vždy zabývali jednou výtvarnou technikou. Během prvního pololetí jsme poznali kreslení tužkou, pastelkou, akvarelovou pastelkou a kreslení linerem.

Hodiny pro začátečníky byly nové, děti se postupně seznámily s novými výtvarnými technikami a pomůckami. Děti poznaly, jak pracovat s různými druhy tužek, naučily se vnímat světlo a stín, používat gumu. Obrázky, které postupně vytvářely, byly téměř profesionální. Dalším tématem byly pastelky, ukázali jsme si, jak pastelkami správně kreslit, vybarvovat, stínovat a míchat různé odstíny barev. Velkým překvapením byly akvarelové pastelky, které se roztírají vodou. Díky této technice jsme docílili zajímavých obrázků. Poslední výtvarnou techniku, kterou jsme ještě stihli poznat, bylo kreslení Zentangle. Tato technika je postavena na kreslení jednoduchých i složitějších vzorů, které vkreslujete do jednoduchých obrázků. Je to antistresová technika, při které děti relaxují, a při které vznikají zajímavé a osobité kresby.

Skupina dětí, která pokračuje v kurzu z minulého roku, postupně prohlubovala a zdokonalovala svoje získané znalosti a zkušenosti, a s velkým nasazením a nadšením dále poznávaly další výtvarné postupy. Technika Zentangle byla pro ně nová, děti byly nadšené a překvapené, co zvládnou nakreslit jedním fixem, jak mohou dále uplatnit svoji kreativitu.

Každou hodinu nás doprovázela příjemná relaxační hudba, po dokončené práci jsme s dětmi prohlédli jejich hotová díla, diskutovali jsme, co se nám líbí, co se dá vylepšit, jak jsme se při práci cítili, co nás bavilo a čemu bychom se mohli věnovat příště.

Všechny děti odvedly kus práce, vznikly krásné kresby, na které jsou děti i já velice pyšné. Největší odměnou pro mě je však pocit, že naše společné hodiny děti baví a těší se na ně.

Drahomíra Kocourková

08.02.2017