INFORMACE K PROVOZU CENTRÁLNÍCH ŠATEN

1.Skříňky

3.1.2017 byly přiděleny všem přítomným žákům šatní skříňky v nových centrálních šatnách. Každý žák zodpovídá za svěřený klíč, zapomene-li klíč doma, obrátí se na pana školníka, který mu skříňku otevře. V případě ztráty klíče zaplatí žák 100 Kč v kanceláři hospodářky školy a škola zajistí výrobu nového. V případě poškození zámku (zlomení klíče apod.) je třeba uhradit poplatek 300 Kč za výměnu celého zámku.

 

2.Družina

V současné době ještě nejsou v provozu videotelefony do všech oddělení školní družiny, proto je nutné zavést některá provizorní opatření. Rodiče, kteří vyzvedávají své dítě, zazvoní u pravého bočního vchodu centrálního vstupu, kde se jich ujme vrátný a nasměruje je do příslušného oddělení.

Pro 7. a 8. oddělení fungují i nadále zvonky u bývalého hlavního vstupu do budovy B.

V ostatních případech žádáme rodiče, aby v zájmu bezpečnosti dětí respektovali zákaz vstupu do budovy školy. Pokud zde mají domluvenou schůzku, obrátí se na vrátného, který je dále nasměruje.

 

3.Parkování

Opět připomínáme, že je zakázán vjezd na vnitřní parkoviště školy v době 7,00 – 15,00. Rodiče tedy vysazují své děti v ulicích Školní nebo K Lesíku, z obou ulic vede bezpečná cesta až k centrálnímu vchodu.

 

 

03.01.2017