Informace o ztrátách a nálezech

Věci, které Vaše děti postrádají, jsou vždy soustředěny v koši u jídelny (prostor šaten) nebo v kanceláři zástupce školy M.Vodičky.

24.02.2016