Jarmila Novotná v Litni a naše Duhová kapela

Domov je místo, kde žijeme, kde jsou lidé, kteří nás mají rádi. Domov je také oblast, kde bydlíme. Povídáme si a učíme se o svém okolí. Děti toho spousty vědí a během času stráveného ve škole své znalosti rozšiřují a obohacují.

V tomto týdnu jsme se seznámili s osobností, která by 23.9 měla na dortu 110 svíček. Povídali jsme si o Jarmile Novotné, zpěvačce, operní divě, herečce a ženě, která podporovala náš národ v dobách, kdy to nebylo snadné i v době, kde v místech, kde to měla nejraději, nemohla pobývat. Jarmila Novotná je svázána s městysem Liteň, kde žila se svým manželem baronem Daubkem. Pod jejich „střechou“ se scházeli významné osobnosti české kultury např.Ženíšek, Hynais, T.G, Masaryk, Jan Masaryk a mnoho dalších. S těmito osobnostmi se budou děti nadále seznamovat a budeme si o nich více povídat i ve vyšších ročnících. My si poslechli její písně, zazpívali si spolu s ní nejoblíbenější píseň T.G.Masaryka Ach synku synku a prohlédli jsme si její fotografie.

V Litni se 22. a 23. září bude konat akce TADY JSEM DOMA – 110. výročí narození Jarmily Novotné jejíž součástí bude i výstava dětských prací. My jsme se do této akce zapojili aktivně.. Vytvořili jsme komplet Duhová kapela a nejzdařilejší práce budou součástí expozice. Sami jsme zvědaví, které z našich výtvorů organizátoři vyberou.

Pokud byste chtěli vidět více, můžete se do Litně vypravit. Bude otevřené muzeum, zámecká zahrada s arboretem a výstava v prostorách školy.

Zájemcům doporučujeme podívat se na krátký dokument o Litni a Jarmile Novotné:

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1112961328-hudebni-toulky-s-ladislavem-smoljakem/20354215236/

 

Plakát na akci- pro zobrazení klikněte na slovo „plakát“ hned pod tímto řádkem.

                                  plakát

 

 

 

 

Rozhoduje odvaha býti tím, čím jsme
a láska k tomu, co je přirozené a krásné.
Čím odpovědněji se postavíme k pravdě,
tím hlouběji porozumíme životu.
Pochopíme, že základem blahobytu člověka
je nezávislost a spokojenost.
Klíč ke štěstí má ve své vlastní ruce každý.
Stačí být nesobeckým a pokusiti se
udělat jiné lidi šťastnými.“

Jarmila Novotná

 

13.09.2017